รีวิวเที่ยวจีน เฉิงตูประวัติเป็นอย่างไร?

รีวิวเที่ยวจีน เฉิงตูอ่านตามภาษาแต้จิ้วว่า เซงโต๋ เป็นนครกึ่งมณฑลซึ่งตั้งเป็นเมืองหลวง ของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามนครที่มีประชากรเยอะที่สุด ในภาคตะวันตกของประเทศจีน โดยอีกสองแห่งนั้นก็คือ ฉงชิ่ง และ ซีอาน ในปี ค.ศ. 2014 มีประชากรมากถึง 14,427,500 คน ซึ่งมีประชากรมากที่สุดในมณฑลเสฉวน เฉิงตูได้ถูกยกให้เป็นนครระดับโลก เพราะด้วยความหนาแน่นทางประชากร เที่ยวปักกิ่ง

และความเจริญก้าวหน้าของเมืองนี้นั้นเอง ด้วยที่ตั้งของเฉิงตูนั้น ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ปัจจุบันเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง ทหาร และการศึกษา ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ เมื่องแห่งนี้นับว่ามีประวัติเก่าแก่ มานานกว่า 2,000 ปีที่แล้ว

เมื่อยุคสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดระบบชลประทาน เพื่อแก้่ไขปัญหาน้ำท่วมในเมืองแห่งนี้ ทำให้ชาวนาและชาวไร่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น การเพาะปลูกเจริญงอกงามนั้นเอง ทำให้ผู้คนจากที่ต่างๆเดินทางมาอาศัย ยังเมืองนี้มากขึ้นในแต่ละยุคสมัย

จนมาถึงปัจจุบันนั้นเองที่มีจำนวนประชากร เยอะที่สุดในภูมิภาคตะวันตกของจีนนั้นเอง ซึ่งเมืองแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาจักรฉินที่มีที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง ระบบการปกครองภายใต้กฎหมายฉิน

ทำให้ชาวนาและชาวไร่ ภายในอาณาจักรฉินนั้นได้รับ ผลประโยชน์และมีความสุขภายใต้การปกครอง ซึ่งปัจจุบันนั้นเองยังมีระบบชลประทาน สืบต่อจากอดีตมาอย่างยาวนานนั้นเอง ด้วยความใหญ่ของเมืองแห่งนี้ ทำให้มีลักษณะเป็นกึ่งนครและมณฑลนั้นเอง

ด้วยดินแดนที่มีแต่หุบเขาล้อมรอบไปหมด รวมถึงเป็นดินแดนที่มีแร่ธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่โบราณที่มัก จะใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาวุธนั้นเอง เมืองแห่งนี้นับว่าเป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่มีอารยธรรมจีนเก่าแก่ไม่แพ้ ภูมิภาคอื่นๆของจีนนั้นเอง

รีวิวเที่ยวจีน เฉิงตูมีความสำคัญอย่างไร?

นับว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลาง ในดินแดนตะวันตกของประเทศจีน เพราะด้วยขนาดของเมืองที่มีความกว้างใหญ่ และโอกาสในทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ ผู้คนมากมายอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนี้ มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เมืองมีการขยายตัวมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ที่ผ่านมาหลายราชวงค์ของจีนนั้นเอง ทำให้ปัจจุบันเมืองแห่งนี้มีผังเมือง ที่ไม่เหมือนเมืองอื่นๆในประเทศจีน

ด้วยลักษณะผังเมืองที่เป็นเหมือน วงเวียนที่มีจุดเชื่อมต่อถึงกัน ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นจุดเด่นเลยทีเดียว ในช่วงสงครามกลางเมืองของจีน ดินแดนในเสฉวนนั้นเป็นที่หมายตา ของกลุ่มต่างๆที่ต้องการ รวบรวมแผ่นดินจีนจะต้องยึดมณฑลแห่งนี้

ให้ได้เสียก่อนเพราะด้วย ดินแดนในแถบตะวันตกนั้น มีความอุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ และทรัพนากรนั้นเอง หากใครได้ยึดครองมณฑลนี้ได้ ก็นับว่ามีทรัพยากรที่พร้อมนั้นเอง เฉิงตูเองยังเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม ล่องลอยทางประวัติศาสตร์

ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมของคนในเมือง ยังคงได้รับการอนุรักษ์มาจากดั่งเดิม กลายเป็นวัฒนธรรมดั่งเดิมของ ชาวเฉิงตูมาตั้งแต่อดีตนั้นเอง นับว่าเป็นมรดกจากชาวจีนฮั่น ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา มาตั้งแต่ดั่งเดิมกว่า 3,000 ปีตั้งแต่เริ่มต้นมีอารยธรรมในประเทศจีนนั้นเอง

รีวิวเที่ยวจีน

รีวิวเที่ยวจีน เฉิงตูสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร?

ในเฉิงตูนั้นนับว่ามีวัฒนธรรมจีนที่มีความเก่าแก่ มาตั้งแต่ครั้งโบราณเลยทำให้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ของนครแห่งนี้ที่มีความยิ่งใหญ่นั้นเอง นับว่าเป็นเมืองศูนย์กลางในภาคตะวันตก ทำให้เมืองนี้มีวัฒนธรรมเฉพาะ ไม่เหมือนที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็น รสชาติของอาหารหรือแม้กระทั่งสำเนียงภาษาจีนนั้นเอง นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยธรรมชาติ ป่าไม้และหุบเขาจำนวนมาก ที่โอบล้อมเมืองแห่งนี้เอาไว้

ราวกับว่าเป็นเมืองแห่งดินแดนลับแลนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ พระใหญ่เล่อซาน เป็นหนึ่งในไฮไลท์หนึ่งของ เมืองเฉินตูแห่งนี้ เพราะด้วยการแกะสลักพระพุทธรูป องค์ใหญ่ตั้งอยู่ยังปากทางแม่น้ำหมิน เพื่อคอยเตือนสตินักเดินเรือนั้นเอง

ที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงค์ถัง ซึ่งนับว่าเป็นยุครุงเรืองวัฒนธรรม และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก การแกะสลักหน้าผาแห่งนี้เป็นการแสดงออก อย่างหนึ่งในเชิงวัฒนธรรมและพุทธศาสนา ที่เจริญอยู่ในสมัยนั้นนั่นเอง ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระเล่อซาน

ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอีกด้วย จากความสูงตั้งแต่พระเศียร ลงมาถึงพื้นนั้นสูงถึง 71 เมตร ด้วยลักษณะท่านั่ง ตามตำนานในอดีตนั้นจุดที่สร้างพระใหญ่ คือจุดที่แม่น้ำ 3 สายมาบรรจบกัน ทำให้เรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น

จึงทำให้ได้สร้างพระใหญ่แห่งนี้เอาไว้ เพื่อเป็นการคอยเตือนนักเดินเรืออีกด้วย ด้วยความโด่งดังของที่นี้ จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของฉากหนังกำลังภายใน ของจีนหลายๆเรื่องเลยทีเดียวอย่างเรื่อง ฟงอวิน ขี่พายุทะลุฟ้า นั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ( Jiuzhaigou )

เป็นอุทยานที่ได้รับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่วนพื้นที่ของเสฉวนอันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ของที่นี้นับว่าเป็นดินแดนสวรรค์เลยทีเดียว เพราะธรรมชาติที่รายล้อม ไปด้วยป่าเขาและทะเลสาบสีฟ้า อันเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งหนึ่ง ที่ให้ความรู้สึกอิ่มเอมใจไปกับการพักผ่อน

ในสถานที่ดีๆแห่งนี้นั้นเอง ที่ใกล้กันนั้นก็มีอุทยานที่มีความสวยไม่แพ้กันเลยก็คือ อุทยานหวงหลง หรืออีกชื่อหนึ่งคือ อุทยานมังกรเหลือง เป็นลำธารที่ไหลมาจากภูเขาหิมะ อายุหลายพันปีเลยทีเดียว ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวจิ่วจ๋ายโกวนั้น สามารถมาได้ทุกช่วงเวลา

ถ้าหากใครชอบสัมผัสอากาศหนาว ก็สามารถมาได้ในช่วงสิ้นปีนั้นเอง อีกทั้งยังมีหมู่บ้านทั้ง 9 ของชนเผ่าชาวธิเบต ให้เราได้ชมกันอีกแห่งนั้นเอง เราไปกันต่อที่ ศาลเจ้าสามก๊ก ( อู่โหวฉือ ) เป็นศาลของนักปราชญ์ท่านหนึ่ง ในช่วงสมัยความวุ่นวาย 3 ก๊ก ด้วยพื้นที่กว่า 37,000 ตารางเมตร

ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีความใหญ่มาก ด้านในมีจัดแสดงรูปปั้นของ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย 14 ทหารเอก และ14 เสนาบดีของเล่าปี่ ที่แห่งนี้มีสุสานของเล่าปี่พร้อมกับ 2 มเหสีห์ ฝั่งพร้อมกันทั้ง 3 นั้นเอง เพราะด้วยในอดีตนั้นเสฉวน อยู่ภายใต้การปกครองของเล่าปี่มาอย่างยาวนาน

รวมถึงเป็นเมืองหลวงของจ๊กก๊ก ในการสู้กับศึกมหาอำนาจอีกทั้ง 2 ก๊กนั้นเอง ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้เราได้ เดินศึกษาประวัติศาสตร์รวมถึง ชมสถาปัตยกรรมของศาลแห่งนี้ ที่เป็นการก่อสร้างด้วยศิลปะแบบฮั่นดั่งเดิมนั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ ถนนโบราณจินหลี่ นับว่าเป็นย่านเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง

ของเมืองแห่งนี้ที่มีอดีต ความเจริญรุ่งเรืองผ่านร้านค้าต่างๆ สองข้างถนนที่ทอดยาวนั้นเอง นับว่าในอดีตย่านนี้เป็นย่านหนึ่ง ที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป รูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านเรือน รวมถึงโครงสร้างเดิมต่างๆยังคง ได้รับการอนุรักษ์อยู่เช่นเดิม ด้วยชื่อเสียงของ

การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก ชื่อดังของประเทศจีนซึ่งมีที่มาจาก ถนนในย่านนี้นั้นเอง อันเป็นการแสดงโชว์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเฉิงตูนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในเฉิงตูไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ที่มีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งนี้นั้นเอง

ปัจจุบันเฉิงตูเป็นอย่างไรบ้าง?

ด้วยในอดีตที่เมืองแห่งนี้ เป็นศุนย์กลางของภูมิภาคแห่งนี้ ทำให้ความเจริญและผู้คนต่าง อพยพเข้ามาอาศัยในเมืองแห่งนี้กันมากขึ้น เพื่อเข้ามาหาโอกาสให้กับตัวเอง หรือความมั่นคงในชีวิตนั้นเอง จนถึงปัจจุบันนั้นเองที่มีนับว่า เฉิงตูเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทหาร และการศึกษาในด้านตะวันตกของจีน อีกทั้งยังเป็นกำลังส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน มาอย่างต่อเนื่องเพราะด้วย

มีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศ และมีการขนส่งสินค้ามากมาย ในเสฉวนที่เป็นมณฑลด้านการค้า อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมจีนโบราณอีกแห่งหนึ่ง ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ มาชมศิลปะชาวฮั่นดั่งเดิมตั้งแต่ยุคสามก๊ก

ที่เป็นเมืองหลวงของจ๊กก๊กนั้นเอง ภายใต้การดูแลของเล่าปี่ หนึ่งในตัวละครที่ดังที่สุดคนหนึ่ง ด้วยเสน่ห์ของความยิ่งใหญ่ของเมืองนี้ มีหลายโซนที่แบ่งเป็นจุดท่องเที่ยว ให้ได้ชมกันหลายย่านไม่ว่าจะเป็นย่านเก่า หรือย่านสมัยใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่นั้นเอง

รีวิวเที่ยวจีน

สรุปการท่องเที่ยวในเฉิงตูเป็นอย่างไร?

นับว่าเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่แห่งนี้นับว่ามี อุทยานธรรมชาติมากมาย มอบบรรยากาศ ที่แสนบริสุทธิ์ ให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสที่นี้ รวมถึงได้มาศึกษา ประวัติศาสตร์ ความเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้ อีกทั้งในพื้นที่ต่างๆ มีประวัติที่น่าสนใจ ในการโปรโมท การท่องเที่ยวนั้นเอง นับว่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่ง ของประเทศจีนที่มีสถานที่ท่องเที่ยว น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนั้นเอง

หากใครชื่นชอบศึกษาประวัติศาสตร์ และสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ รับรองว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน จึงทำให้มองว่า เฉิงตู เป็นเมืองศูนย์กลางของมณฑลเสฉวน ในทางตะวันตกของประเทศจีน ที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก ทางด้านการค้ามาตั้งแต่อดีต

จนมาถึงปัจจุบัน ที่ถือว่าเป็นเมืองทางเศรษฐกิจ ในส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ในช่วงยุคสมัยแห่งความวุ่นวาย 3 ก๊ก ที่เมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ เคยเป็นเมืองหลวงของภายใต้การปกครองเล่าปี่ นับว่าเป็นเมืองที่สำคัญอย่างหนึ่ง ของประเทศจีนในทางตะวันตกนั้นเอง

ข่าวเทคโนโลยีปีนี้