แหล่งเที่ยวน่าไป มาดากัสการ์ ประวัติเป็นอย่างไร?

แหล่งเที่ยวน่าไป มาดากัสการ์ มีชื่ออย่างทางการว่า สาธารณรัฐมาดากัสการ์ เป็นชาติที่ตั้งอยู่บนเกาะในแถบมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา ใกล้กับประเทศโมซัมบิก และด้วยความที่เป็นเกาะใหญ่นี่เอง จึงทำให้เป็นแหล่งสายพันธุ์สัตว์ เกาะมาดากัสการ์ รวมถึงพืชชนิดต่างๆจำนวนมาก ถึงร้อยละ 5 ของโลกเลยทีเดียว และมากถึงร้อยละ 80 ที่มีสัตว์และพืชเป็นถิ่นเฉพาะ ของเกาะแห่งนี้นั้นเอง

ภาษาราชการบนเกาะแห่งนี้ ใช้ภาษามาลากาซี ในอดีตนั้นมีการค้นพบว่า เกาะแห่งนี้มีคนอยู่อาศัยมาแล้วกว่า 2,000 ปี และด้วยเวลาต่อมานี้เอง ได้มีคนเชื้อสายแอฟริกันและอินโดนีเซีย ได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานนี้ในศตวรรษที่ 16 เกาะมาดากัสการ์

ภายใต้การนำของ ดีโอกุ ดีอัช เป็นนักบุกเบิกชาวโปตุเกส และได้รวบรวมชาวมาดากัสการ์บนเกาะ อยู่ภายใต้การควบคุมของกษัตริย์ ที่ชาวโปตุเกสได้แต่งตั้ง แต่แล้วในช่วงเวลาต่อมา ฝรั่งเศสได้อ้างสิทธิ์ในการปกครองในปี ค.ศ. 1895

จนกระทั่งระบอบกษัตริย์ได้ถูกทำลายลงในปี ค.ศ. 1896 ทำให้ที่แห่งนี้ได้ตกเป็นของฝรั่งเศส ซึ่งกษัตริย์องค์สุดท้ายบนเกาะแห่งนี้คือ สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์ และด้วยยุคสมัยที่ผ่านมานั้นเอง

ทำให้คนบนเกาะนั้นมีเชื้อชาติ ที่หลากหลายผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยเริ่มแรกเดิมทีมีเพียง ชาวแอฟริกาบนเกาะแห่งนี้จนกระทั่ง มาถึงของชาวอินโดนีเซีย จนกระทั่งต่อมาก็มีชาวอาหรับ อินเดีย และยุโรป ศาสนาที่คนบนเกาะนี้นับถือ

ส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาคริสต์ตาม เจ้าอาณานิคมที่เคยปกครอง ถึงแม้จะมีศาสนาอื่นที่เข้ามาพร้อมกับ คนที่อพยพเข้ามาอยู่ที่นี้ แต่ด้วยคนจำนวนมากบนเกาะแห่งนี้ มีความศรัทธาและเหลื่อมใสในคริสต์ศาสนา ด้วยยุคสมัยที่ค่อยๆเปลี่ยนไป ทำให้ในปี  ค.ศ.1958 มีการลงประชามติให้สาธารณรัฐแห่งนี้ มีอำนาจปกครองตนเองในประชาคมฝรั่งเศส และต่อมาในวันที่ 26 มิถุนายน 1960

ประเทศแห่งนี้ได้รับเอกราชเป็นของตนเอง และจวบจนถึงปัจจุบันนี้เอง ที่เป็นประเทศอีกแห่งหนึ่งมีความน่าสนใจ ในหลายๆด้านด้วยกันโดยเฉพาะ ระบบนิเวศของที่นี้นั้นเอง ที่เป็นเหมือนกับโอโซนของโลกใบนี้นั้นเอง

แหล่งเที่ยวน่าไป

แหล่งเที่ยวน่าไป มาดากัสการ์ มีความสำคัญอย่างไร?

ด้วยเป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่มีระบบนิเวศเก่าแก่และแปลกตา กับคนอื่นๆจากทั่วโลก เพราะด้วยสภาพอากาศของที่นี้ รวมไปถึงสายพันธุ์สัตว์และพืชต่างๆ เกาะมาดากัสการ์ มีความเฉพาะตัวอย่างมากเลยทีเดียว จึงทำให้เกาะแห่งนี้มีสัตว์และพันธุ์ไม้ รูปร่างแปลกๆมากมาย รวมถึงสิ่งที่เราไม่เคยเห็นกันนั้นเอง แต่นั้นก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของการท่องเที่ยว

ของเกาะแห่งนี้ที่มักดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศ ให้มาชมความสวยงามและแปลกใหม่ บนเกาะแห่งนี้ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนบนเกาะแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีร่องรอย ที่เที่ยวยุโรปแปลกใหม่ ของยุคอาณานิคมที่เป็นรากฐาน ให้กับสังคมของที่นี้นั้นเอง

นอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างแล้ว เที่ยวไหนดี ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพล มาจากชาวตะวันตกนั้นเอง และด้วยที่ตั้งของเกาะนี้เอง ทำให้ในอดีตนั้นการเดินเรือที่จะไปยังเอเชีย จำเป็นต้องผ่านเส้นทางที่ผ่านเกาะ ทำให้เรือสินค้าจากชาติต่างๆ

รวมถึงผู้คนต่างๆจากทั่วสารทิศนั้น ได้เดินทางผ่านเกาะแห่งนี้ รวมถึงพักแวะเติมเสบียงกันที่เกาะแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกานั้นเอง อีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ ฝรั่งเศสอยากครอบครองเพื่อคานอำนาจ ที่เที่ยวยุโรปแปลกใหม่ อังกฤษในช่วงเวลานั้นที่ครอบครอง

ดินแดนทางตะวันออกของแอฟริกานั้นเอง เกาะแห่งนี้จึงมีความสำคัญ มาตั้งแต่อดีตโบราณจนมาถึงปัจจุบัน ที่กลายเป็นเกาะสวรรค์อีกแห่ง ที่ก่อตัวจากธรรมชาติอันเก่าแก่หลายพันปีนั้นเอง

แหล่งเที่ยวน่าไป มาดากัสการ์สถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร?

เกาะแห่งนี้อุดมไปด้วยธรรมชาติ โดยตลอดทั้งเกาะอุดมไปด้วยพื้นป่า และสัตว์นานาชนิดที่มีสายพันธุ์หากยาก จึงเป็นไฮไลท์ของที่นี้สำหรับ การท่องเที่ยวของที่นี้ และยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ เที่ยวไหนดี จากยุคอาณานิคมที่เคยมีสองชาติ เกาะมาดากัสการ์ ผลัดเปลี่ยนกันปกครองเกาะแห่งนี้ จึงทำให้เห็นอิทธิพลของอาณานิคม แต่ละชาติอันเป็นวัฒนธรรมตะวันตก ผสมผสานกับผู้คนบนเกาะดั่งเดิม ทำให้ผู้คนบนเกาะมีวิธีการปฎิบัติ

แบบชาวตะวันตกนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ Nosy Be ชายหาดที่ชื่อดังแห่งหนึ่งของเกาะแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเมือง Ambanja Nosy be ด้วยน่านน้ำมหาสมุทรอินเดีย และมีลักษณะเป็นปากอ่าว ทำให้ชายหาดแห่งนี้มีความสวยงามอย่างมาก เที่ยวมาดากัสการ์

สถานที่ใกล้กันมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆคือ Ambatoloaka หรือ Ambondrona ที่เป็นหมู่บ้านอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยต้นปาล์ม และด้วยชื่อเสียงของหาดแห่งนี้ ทำให้ผู้คนต่างมาสังสรรและพักผ่อน ริมชายหาดที่แสนสวยในช่วงวันหยุดนั้นเอง

และโดยรอบยังมีเกาะเล็กๆให้เราได้ท่องเที่ยวสำรวจ ความสวยงามของเกาะต่างๆอย่าง Orangea อยู่ตรงแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าทำเมื่อได้มายังที่แห่งนี้นั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ Tsingy de Bemaraha

เป็นธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ ที่เที่ยวยุโรปแปลกใหม่ โดยที่แห่งนี้ปุกคลุมไปด้วยป่าสีเขียว ทางตะวันตกของเกาะ ด้วยที่ราบสูง Karst ถูกบันทึกลงเป็นมรดกโลก เพราะ ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทางชีวภาพและป่าผลัดใบ และอีกหนึ่งกิจกรรมเลยก็คือ

เดินข้ามสะพานเชือกบนหน้าผาแห่งนี้ จากความสูงนี้เองทำให้เห็น วิวธรรมชาติป่าแห่งนี้จากด้านล่าง และยังสัมผัสกับสัตว์ป่าแห่งนี้ ที่มีสัตว์ป่าหายากชนิดที่หาดูที่ไหนในโลกไม่ได้นั้นเอง จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ของเกาะมาดากัสการ์แห่งนี้นั้นเอง เราไปกันต่อที่ อันตานานาริโว เป็นเมืองหลวงของเกาะแห่งนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่า 1,400 เมตร

ทำให้ได้รับลมเย็นตลอดทั้งปี จากความสูงระดับนี้นั้นเอง และความคลาสสิคของเมืองแห่งนี้ ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส จึงทำให้เมืองแห่งนี้มีสถาปัตยกรรม เหมือนกับเดินอยู่ในยุโรปนั้นเอง รวมไปถึงคฤหาสน์

ต่างๆที่มีสีสันสวยงาม และพระราชวังเก่าแก่ มาลากาซี่ รวมถึงอาหารท้องถิ่นอย่างแกงที่มีกลิ่นเครื่องเทศ อันเป็นอาหารยอดนิยมของคนที่นี้ ในเมืองหลวงแห่งนี้ที่เป็น มรดกจากยุคอาณานิคมได้สร้าง รากฐานให้กับสังคมของประเทศนี้ เที่ยวมาดากัสการ์

จนมาถึงปัจจุบันเมืองแห่งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งแลน มาร์ก ของการมาท่องเที่ยวเกาะแห่งนี้นั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ อุทยานแห่งชาติ Zahamena อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เที่ยวไหนดี ของมาดากัสการ์ โดยที่แห่งนี้เป็นเพชรเม็ดงาม

ของเกาะแห่งนี้เลยทีเดียว ที่เที่ยวยุโรปแปลกใหม่ เพราะด้วยป่าฝน Atsinanana เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของอุทยานแห่งนี้ ด้วยพื้นป่าที่ปกคลุมไปกว่า 400 ตารางกิโลเมตร เป็นที่อยู่อาศัยของนกสายพันธุ์อาร์เรย์ ที่เป็นนกสายพันธุ์หายาก ทัวร์มาดากัสการ์ เพราะกำลังใกล้จะสูญพันธุ์ไปนั้นเอง

นอกจากนี้ยังมีนกชนิดอื่นๆอีก ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศแห่งนี้ อันเป็นป่าพื้นใหญ่ปกคลุมพื้นที่กว้างนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่คุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ทัวร์มาดากัสการ์ ความงดงามที่รายล้อมไปด้วยป่านั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะมาดากัสการ์ ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะแห่งนี้นั้นเอง

แหล่งเที่ยวน่าไป

ปัจจุบันมาดากัสการ์เป็นอย่างไร?

ด้วยรากฐานสังคมคนบนเกาะแห่งนี้ จากการทำการเกษตรและการประมง ในแถบมหาสมุทรอินเดียแห่งนี้ เพราะด้วยที่ตั้งของเกาะอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชาวพื้นเมืองบนเกาะแห่งนี้ สามารถอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติแห่งนี้ ทัวร์มาดากัสการ์ มาอย่างยาวนานนั้นเอง จนกระทั่งการมาถึงของอาณานิคมชาติต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนให้ประเทศนี้ เข้าสู่สังคมเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความใหญ่ของเกาะแห่งนี้

ทำให้ดินแดนแห่งนี้มีความหลากหลาย ทางชีวภาพและสภาพอากาศ ในแต่ละตำแหน่งของเกาะแห่งนี้ นอกจากนี้เองปัจจุบันยังได้กลาย เป็นเกาะอีกแห่งที่ขึ้นชื่อในเรื่อง ของการท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ที่ทำให้เกาะแห่งนี้เป็นเพชรเม็ดงาม เที่ยวมาดากัสการ์

ของมหาสมุทรอินเดียเลยทีเดียว ถึงแม้ประเทศแห่งนี้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ก็แฝงไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ บนเกาะแห่งนี้ที่ทำให้ประเทศนี้ สามารถดำรงอยู่ได้นั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวมาดากัสการ์เป็นอย่างไร?

จากความหลากหลายทางชีวภาพ ของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้ ที่อุมดสมบูรณ์เป็นอย่างมากนั้นเอง จึงทำให้จุดเด่นของเกาะแห่งนี้ นั้นคือธรรมชาตินั้นเอง การท่องเที่ยวภายในเกาะแห่งนี้ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีความ เที่ยวไหนดี ทัวร์มาดากัสการ์ แปลกใหม่และเหมือนได้มา ฮีลสภาพจิตใจกับอากาศบริสุทธิ์ ในภูมิประเทศต่างๆของเกาะนี้ นอกจากนี้ยังมีพืชพรรณ รวมไปถึงสัตว์ชนิดต่างๆที่แปลกตา ไปจากที่เราเคยเห็นโดยทั่วไป เที่ยวมาดากัสการ์

ที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้ จึงเหมือนกับเป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง ความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ ของผืนป่าบนเกาะแห่งนี้นั้นเอง นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับ รสชาติอาหารพื้นเมือง ที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง แต่เป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี้ ถ้าเราอยากสัมผัสวัฒนธรรม

ของประเทศไหนแล้วละก็ จะต้องได้ลองกินอาหารของประเทศนั้นซะก่อน เพื่อที่เราจะได้รู้จักที่มาที่ไปของคนในประเทศนนั้น นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ได้มาท่องเที่ยวยังเกาะแห่งนี้ เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและหาได้ยาก สำหรับประสบการณ์นี้นั้นเอง

หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ และศึกษาวัฒนธรรมแล้วละก็ จะต้องชอบเกาะแห่งนี้อย่างแน่นอน จึงทำให้ มองว่า มาดากัสการ์ เป็นเกาะที่มีความใหญ่ และมีความแตกต่างจากเกาะอื่นๆ ในเรื่องของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้

รวมไปถึงวัฒนธรรมที่ได้รับการผสมผสาน จากยุคสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ที่เข้ามาปกครองและเปลี่ยนแปลง ระบบสังคมบนเกาะแห่งนี้ รวมไปถึงการตั้งรกรากจนทำให้ปัจจุบัน ได้กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศ เที่ยวไหนดี ทำให้มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป อยู่ทั่วทั้งเมืองได้กลายเป็น ซิกเนอเจอร์อย่างหนึ่งใน มหาสมุทรอินเดียนั้นเอง

แหล่งเที่ยวยอดนิยม

ข่าวเทคโนโลยีวันนี้