เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ:  

วันเกิด:  17 มีนาคม 2531

อายุ:  35 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ 

ระดับการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะนิเทศศาสตร์  

ความเขี่ยวชาญนักเขียน : มีทัศนคติดี และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก มีประสบการณ์มากกว่า 9 ปี สร้างสรรค์เนื้อหาคนแท้นออนไลน์ที่มีความแตกต่างในข้อมูลของท่องเที่ยว นำเสนอที่เที่ยวใหม่ๆและมีการพัฒนาในรูปแบบ Content เสมอ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องบทความ การเจาะจงเฉพาะกลุ่ม และสามารถเขียนข้อมูลให้กับทุกกลุ่มผู้อ่านได้เข้าใจในบทความที่สื่อเป็นอย่างดี 

 ผลงานนักเขียน : โดดเด่นในเรื่องผลงานการสร้าง Content ช่วยให้คำแนะนำ ในการจัดการทีมงาน ดูแลในเรื่องระบบการจัดการ Content Online ผลงานที่โดดเด่น เช่น ท่องเที่ยวเอเชียด้วยกระเป๋าใบเดียว เที่ยวไทยหน้าหนาว หรือ แบกกระเป๋าเที่ยวเอเชีย เป็นผลงานที่สร้างความแตกต่างและมีความโดดเด่นเฉพาะตัว ในการนำเสนอข้อมูลท่องเที่ยวและข้อมูลเชิงลึกในการให้ประสบการณ์ผู้ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันรับตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการของเว็บไซต์ amandola.biz

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ-amandola.biz 

ที่อยู่85 ตำบล ดงใหญ่ อำเภอพิมาย นครราชสีมา 30110

อีเมล 

Social: